Kjøp trygt. Det har vi papir på.

LibaBröd følger internasjonal standard for hygiene av mat samt svenske regler og juridiske krav relatert til matvaresikkerhet. I februar 2017 ble vår tynnbrødproduksjon sertifisert iht. ISO22000:2005. Sertifiseringen skjer under akkreditering, som innebærer at både selgere og kjøpere av sertifiserte produkter kan kjenne seg trygge. ISO 22000 harmoniserer med styringssystemer for matvaresikkerhet basert på HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points)-prinsippene.

En sertifisering iht. ISO 22000 viser at vår matvareproduksjon har en proaktiv strategi innen matvaresikkerhet. For å sikre høy kvalitet på produktene våre, utføres det rutinemessig kontroll av matvareprotokollene av vårt interne Food Safety Team.

Last ned LibaBröds ISO 22000-sertifikat